Pojištění

Majetkové pojištění

Povinná i volitelná ochrana nemovitosti, resp. klienta po dobu splácení hypotéky pro nenadálé situace, které mohou v životě každého z nás nastat.
Sem patří, ve vztahu k pořízení nového bydlení v rodinném domu, především pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Jak už z názvu pojištění vyplývá, každé je zaměřeno na trochu něco jiného.

Pojištění nemovitosti se týká především přírodních katastrof a nepředvídatelných událostí, jako je například požár, povodeň či záplava, úder blesku, pád stromu nebo letadla apod. Velmi často k základnímu pojištění lze připojistit vandalismus či krádež (tyto především po dobu výstavby). Dále je možné k pojištění hlavního objektu, tedy rodinného domu, aby se pojištění vztahovalo i na vedlejší stavby typu garáž, bazén, zahradní domek, oplocení atd.

Pojištění domácnosti se primárně vztahuje na poškození, zničení či odcizení vnitřního vybavení domu. Nebo také cenností, které majitelé doma mají - například obrazy, šperky, hotovost a další.

V obou případech je také možné pojištění rozšířit o pojištění odpovědnosti pro majitele pro případ vzniklé škody na majetku či zdraví ostatních obyvatel. Cena jednoho i druhého pojištění není nijak zásadně vysoká, záleží samozřejmě na rozsahu pojištění, pojistných limitech, výběru pojišťovny apod.

Pojištění nemovitosti se obvykle pohybuje v řádu tisíci korun ročně, pojištění domácnost bývá v řádu set korun ročně.
Důležité při uzavírání pojištění je sledování pojistných limitů pro jednotlivé případy, či části pojištění, aby zbytečně nenastalo přepojištění nebo podpojištění. V zásadě platí, že tato pojištění by si měl zřídit každý bez rozdílu, jak nové bydlení financuje. U klientů využívajících k realizaci hypotéčního úvěru je pak minimálně pojištění nemovitosti povinností.
Nejčastější cena za pojištění nemovitosti v roce 2015 byla 2.100,-Kč ročně.

Nemajetkové pojištění

Nebo-li pojištění schopnosti splácet, či životní pojištění. Toto pojištění má za úkol především ochránit osobu nebo osoby, na kterých závisí splacení závazku použitého k financování nového bydlení.

Nejčastěji se jedná o případ klienta, který si na realizaci nového rodinného domu vezme hypotéční úvěr, ke kterému si sjedná navíc pojištění schopnosti splácet pro nenadálé situace ve svém životě.

Pojištění schopnosti splácet je produkt, který se sjednává při řešení hypotéky, se kterou je přímo provázán. V případě pojistné události pojišťovna uhradí sjednaný počet splátek hypotéky, či uhradí celý zůstatek závazku. Sjednání tohoto pojištění je dobrovolné, může být však i podmínkou přidělení hypotéčního úvěru. Základem je pojištění smrti nebo trvalé invalidity. Na trhu existují však i varianty s pojištěním dlouhodobé nemoci či ztráty zaměstnání.

Výpočet ceny pojištění se odvíjí samozřejmě od rozsahu, ale i od výše splátky. Obvykle se jedná o částku v řádu set korun měsíčně, takže je samozřejmě dobré pečlivě zvážit, zda jej využít a především v jakém rozsahu.

Druhým pojištěním je životní pojištění, které lze rozdělit na dvě základní varianty, rizikové a investiční. Může být s hypotékou spojeno, ale také nemusí. V takovém případě si jeho parametry můžete nastavit zcela libovolně, například bez ovlivnění požadavku na pojistné limity.

Rizikové pojištění je velmi podobné výše uvedenému pojištění schopnosti splácet. Slouží ke krytí rizika v případě nenadálé situace, jiný účel od něj neočekávejte. Po ukončení jeho platnosti klientovi nic nezůstává, byl jen v předchozích letech zabezpečením proti nenadálým situacím.

Investiční pojištění přidává ke krytí rizika spořící složku. Ta v současnosti prakticky slouží jen k investování dle zvolené investiční strategie. Zhodnocení spořící složky je velmi individuální, nejen dle zvolené pojišťovny, ale i dle směru, kam část placeného pojistného namíříte. Můžete finance investovat jak konzervativně, tak agresivně, výnos se bude odvíjet podle Vaší strategie.

Nevýhodou investičního pojištění je jeho cena. To co budete platit nad rizikovou část pojistného se bude sice v čase zhodnocovat, nicméně z rodinného rozpočtu odčerpá částku v řádu několika tisíc korun měsíčně. Samozřejmě je možné takové pojištění nevázat na hypotéku, pak může mít nižší limity plnění, nicméně je otázka, zda je potom vůbec takový produkt k něčemu dobrý. V řešení, které připravuji pro klienty ES tuto možnost obvykle nedoporučuji.

Miroslav Lebl - hlavní úvěrový analytik ES

Pojištění

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 30.3.2016.
Aktualizováno: 29.3.2016 zpět

http://stavba-domu-bezpecne.ekonomicka-stavba.cz/pojisteni.htm
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.