5 pravidel bezpečné stavby domu

Bezpečná stavba má svá poměrně jednoduchá pravidla. Pravidla, která Vás chrání od zbytečného rizika a činí Vaší cestu za vlastním domem bezpečnou. Je překvapivé, jak často tato jednoduchá pravidla v reálném životě čeští stavebníci opouštějí. Naopak není překvapivé, že nedodržování zásad bezpečné stavby vede velmi často ke zklamání.

POSTUPNÉ PLATBY

Pravidlo ze všech nejdůležitější říká: “Plaťte svůj dům postupně”. Neexistuje žádný rozumný důvod platit zálohy 50% či dokonce 70% před tím, než fakticky probíhá stavba. Je rozumné rozdělit stavbu do jednotlivých částí a platit vždy přiměřené náklady části stavby, která budou aktuálně realizovány.

Pokud zaplatíte nepřiměřeně velkou zálohu předem, ztrácíte kontrolu a podstupujete neúměrné riziko. Stavitel, který vyžaduje neúměrně velkou zálohu, například 50% ceny domu, ukazuje na špatné hospodaření.

Je zřejmé, že Vašimi penězi zaplatí staré dluhy. A na dostavbu Vašeho domu bude potřebovat vybrat zálohu od dalších klientů. Mnoho českých stavitelů v této nebezpečné dluhové spirále funguje celé roky. Je vždy nebezpečné mít u takového stavitele rozestavěný dům či záruční servis. Jednou se totiž tato spirála zastaví a klienti na konci pyramidy přijdou o své peníze. Zálohy je nutné nevázat na termín v kalendáři, ale na dosažení konkrétních etap stavby. Nechcete platit proto, že je dvanáctého, ale proto, že stavba pokračuje podle dohodnutého postupu.

tedy prvé pravidlo je:

”Plaťte svoji stavbu postupně a vždy v závislosti na dokončení jednotlivých částí stavby. Nikoliv v závislosti na termínu.”

PEVNÁ CENA

Druhé nejdůležitější pravidlo bezpečné stavby je pevná cena. Nedodržení ceny je největším neduhem českých staveb. Když podle statistik cena domu je překročena u 73% staveb rodinných domů. Děsivé.

Uzavřete jen takovou smlouvu o dílo, která Vám garantuje pevnou cenu a kterou není možné jednostranně změnit.
Jedno číslo nemá naprosto žádnou cenu. Jen cena, která je rozdělená do přesného rozboru (rozpočtu), kolik materiálu a jaké kvality, má hodnotu. Jen takto přesně určená cena Vás ochrání od zvyšování ceny během stavby.

pravidlo druhé:

”Dohodněte si pevnou cenu a velmi přesně specifikujte, co v dané ceně bude Váš dům obsahovat.”

VYBERTE STAVITELE S HISTORIÍ A JMÉNEM

Není Vám nic platná dobrá smlouva, pokud tuto uzavřete s nesprávným partnerem. Jsou lidé, kteří Vám ve smlouvě slíbí cokoliv. V oboru je mnoho takových, kteří každé čtyři roky změní název firmy. Ve starém názvu končí i staré závazky ze smluv, které takto uzavřeli. Jen stavitel, který do budování svého jména věnoval mnoho let a energie, je Vám zárukou, že své závazky ze smlouvy dodrží.

třetí pravidlo:

”Vyberte stavitele, který má jméno a historii.”

NOTÁŘSKÁ ÚLOŽKA

Pokud stavbu domu financuje z úspor, zvažte možnost notářské úložky. Celou cenu domu složíte na začátku stavby do notářské úložky. Notář peníze uvolňuje v závislosti na tom, jak je stavba dokončována. Obvykle v předem dohodnutých částkách při dokončení konkrétních etap.

KONTROLA ZNALCE

V ES víme, že každá kontrola stavby je vždy dobrá. Velmi se nám osvědčilo každý dům nechat zkontrolovat soudním znalcem. Dostaneme tak jistotu, že je dům postavený opravu výborně.

Navíc posudek soudního znalce zvyšuje likvidní cenu v případě, že budete dům jednou prodávat. Kupující posudkem získá jistotu, že nekupuje zajíce v pytli, že dům nemá skryté vady.

tedy pravidlo čtvrté zní:

”Nechte dům zkontrolovat soudního znalce.”

POSTAVTE LIKVIDNÍ DŮM

Hledáte-li bezpečí, postavte si dům s dobrou likviditou. Dobrá likvidita znamená, že můžete kdykoliv dům za dobrou cenu prodat, když se změní Vaše situace. V ES považujeme za dobrou likvidní cenu takovou, kdy je cena při případném prodeji vyšší než byla cena pořízení domu. Likvidní cenu domu podceňuje naprostá většina stavebníků v Čechách. Přitom jde o položku pro bezpečí z nejzásadnějších. Je velký rozdíl, když prodáte dům, zaplatíte hypotéku a zbude Vám milion. A je velký rozdíl, když prodáte dům a na hypotéce Vám ještě zůstane půl milionu dluhu.

Pokud chcete postavit likvidní dům, dejte pozor na výběr pozemku a vyhněte se všem experimentům s technologií stavby. Špatný pozemek či při prodeji neoblíbená technologie stavby zabijí případnou prodejní cenu naprosto spolehlivě. Špatná likvidní cena domu Vám sebere dobré možnosti řešení nečekaných životních událostí.

Realitní makléři nám vysvětlují, jak se dřevostavby na českém trhu prodávají výrazně hůře, než domy zděné. Použité dřevostavby většina zákazníků nechce. Dům z takové technologie prodáte za výrazně horší peníze než dům zděný. Dům má špatnou likvidní hodnotu. Ještě hůře si vedou betonové panely a ocelové konstrukce. Experimentování s technologií a stejně tak nevhodný pozemek likviditu vždy poškodí.

pravidlo poslední, páté:

”Postavte takový dům, který můžete vždy dobře prodat.”

5 pravidel bezpečné stavby domu

Informace uvedené v tomto bulletinu jsou platné ke dni 30.3.2016.
Aktualizováno: 29.3.2016

zpět

http://stavba-domu-bezpecne.ekonomicka-stavba.cz/5-pravidel-bezpecne-stavby-domu.htm
Tento článek je součástí pravidelného bulletinu společnosti Ekonomické stavby, který vydáváme ve spolupráci s odborníky. Pokud se vám článek líbil a chtěli byste pravidelně dostávat ucelené informace formou bulletinu, zaregistrujte se k odběru zde.